Anasayfa Kurumsal Hizmetler Krediler Kredi Başvuruları Referanslar Çözüm Ortaklıkları İletişim
Krediler
Proje Finansmanı
İşletme Kredileri
Yabancı Ülke Kredileri
Girişim Sermayesi
Kısa Vadeli TL Krediler
Orta Vadeli Krediler
Döviz Kredileri
Teminat Mektupları
Akreditifler
Borç Yapılandırma / Risk Konsolidasyonu
Şirket Ortaklıkları ve Birleşmeleri
Gayrimenkul Finansmanı
Faktoring
Leasing
Varlık Yönetimi
Döviz Kuru
Krediler
Orta Vadeli Krediler

İşletme Kredileri

İşletme Kredisi, Türkiye'de yerleşik kişiler tarafından yurt dışından döviz olarak sağlanan ve bankalar aracılığı ile TL olarak bir defada kullandırılan kredilerdir. Vade kısıtlaması olmadığı için ödemelerinizde esneklik sağlar. Bu sayede ödeme sıkıntısı yaşamadan işletmenize yatırım yapabilirsiniz.
 
• Yatırım amaçlı bu kredilerde vade kısıtlaması yoktur. 
• Kredi bir yıldan kısa olduğu takdirde KKDF'na tabiidir.
 
Yabancı Ülke Kredileri
 
Hermes/Coface/Sace /Erg ve benzeri kuruluşlar ülke kredileri vermek için kurulmuş olan ve bulundukları ülkelerin yatırım mallarının ihracatını teşvik eden İhracat Kredi Kuruluşları'dır (Export Credit Agency /ECA).  ECA'ların amacı kendi ülkelerinden yapılan ihracatı arttırmaktır. Bu amaçla, kendi ülkeleri dışındaki ithalatçılara, mal alımına yönelik orta vadeli krediler sağlarlar. Eğer siz de bu ülkelerden ithalat yapacaksanız ülke kredisi kullanabilirsiniz.
 
•Ülke kredilerine alternatif, banka kredileridir; ancak ülke kredilerinin vadesinin uzun olması ve faizinin banka kredilerine oranla düşük olması bu kredileri cazip hale getirir.
 
•Ülke kredileri her türlü yatırım malı için verilirken, sadece tahıl, pamuk, mısır gibi ürünler için American Exim tarafından verilen GSM ülke kredisini kullanabilirsiniz.  
 
Ülke kredisi sağlanabilecek ülke kredilerini ve ilgili İhracat Kredi Kurumu listesini aşağıda görebilirsiniz.
 
Avantajlar
 
•İthalatçı firma için ülke kredilerinin alternatifi banka kredileridir. Ancak ülke kredilerinin vadesinin uzun olması ve faizinin banka kredilerine nispeten düşük olması ülke kredilerini cazip hale getirmektedir.
 
•Ülke kredileri her türlü yatırım malı için verilirken, sadece tahıl, pamuk, mısır gibi ürünler için American Exim tarafından verilen GSM ülke kredisi de mevcuttur.  
 
Proje Finansmanı
 
Proje finansmanı, kreditörlerin projenin yaratacağı nakit akışı ve kar ile sağlanan finansmanı öngörülen vadelerde geri ödemesini beklediği ve proje varlıklarını kendi içinde teminat olarak değerlendirdiği bir finansman yöntemidir.
 
Proje finansmanın aşamaları şöyledir;
 
1-)Projenin finanse edilebilirliğinin tespiti
 
2-)Proje raporunun hazırlanması 
 
3-)Finansman kaynakları ile görüşülerek proje raporunun sunulması 
 
4-)Finansmanın oluşturulması, fiyatlama konusunda mutabakat ve kredi anlaşmasının imzalanması
 
FD FİNANS uzman kadrosu ile projenin ön incelemesini yaparak değerlendirme sonuçlarını müşterisi ile paylaşır. Teknik fizibilitelerin incelenmesi, senaryo analizlerinin yapılması, sektör analizi ve nakit akış projeksiyonlarının oluşturulması ile finansman ihtiyacının tutar ve vadelerinin belirlenmesini içeren proje raporunu hazırlar.
 
Borç Yapılandırma / Risk Konsolidasyonu
 
Yatırımların kısa vadeli borçlanma ile finanse edilmesi veya yatırım sonrasında yeterli kar elde edilememesi ve katlanılan faiz yükü işletmenin sağlıklı bir şekilde yönetilmesini engeller. Bu durumda kısa vadeli kredilerin yeniden yapılandırılarak orta/uzun vadeye yayılması ve  beraberinde faiz yükünün azaltılması gerekir. FD FİNANS yapacağı çalışmalar ile şirketinizin orta/uzun vadeli borç geri ödeme gücünü inceler, karlılığın arttırılması için gerekli tedbirler konusunda önerilerde bulunur ve uygun şartlarda finansman sağlanmasına aracılık eder. Kredi geri ödemelerinin düzenli bir şekilde yapılması için size sürekli bir danışmanlık hizmeti verir.
Anasayfa Kurumsal Hizmetler Krediler Kredi Başvuruları Referanslar Çözüm Ortaklıkları İletişim
Copyright © 2012 FD Finans. Tüm Hakları Saklıdır.
Gizlilik Bildirimi - Kullanım Koşulları